top of page

 

YÖNETİM KURULU

 

Başkan

Prof. Dr. Işıl Baş (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı            

Prof. Dr. Himmet Umunç (Başkent Üniversitesi)

 

Genel Sekreter

Doç. Dr. Alev Karaduman (Hacettepe Üniversitesi)

Sayman            

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Horzum (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

 

Yönetim Kurulu Üyesi            

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Marmara Üniversitesi)

Web Birimi

Webmaster: Dr. Öğr. Üyesi Şafak Horzum (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Webmaster Yardımcısı: Araş. Gör. Murathan Kaya (İstanbul Kültür Üniversitesi)

bottom of page