top of page

 

YÖNETİM KURULU

 

Başkan

Prof. Dr. Işıl Baş de Oliveira (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı            

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Marmara Üniversitesi)

 

Genel Sekreter

Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Sayman            

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Horzum (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

 

Yönetim Kurulu Üyesi            

Doç. Dr. Nil Korkut Naykı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Web Birimi

Webmaster: Dr. Öğr. Üyesi Şafak Horzum (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Webmaster Yardımcısı: Araş. Gör. Murathan Kaya (İstanbul Kültür Üniversitesi)

bottom of page