YÖNETİM

 

Başkan

Prof. Dr. Işıl Baş (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı            

Prof. Dr. Himmet Umunç (Başkent Üniversitesi)

 

Genel Sekreter            

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Pamukkale Üniversitesi)

 

Sayman            

Dr. Öğretim Üyesi Alev Karaduman (Hacettepe Üniversitesi)

 

Üye            

Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Seval (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Web Birimi

Webmaster: Öğr. Gör. Şafak Horzum (Ankara Bilim Üniversitesi)

Webmaster Yardımcısı: Araş. Gör. Murathan Kaya (İstanbul Kültür Üniversitesi)