ADMINISTRATION

 

Chair

Prof. Dr. Işıl Baş (Istanbul Kültür University)

Vice Chair       

Prof. Dr. Himmet Umunç (Başkent University)

 

Secretary-General          

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Pamukkale University)

 

Treasurer

Dr. Öğretim Üyesi Alev Karaduman (Hacettepe University)

 

Member

Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Seval (Istanbul Kültür University)

Web Unit

Webmaster: Araş. Gör. Şafak Horzum (Social Sciences University of Ankara)

Webmaster Assistant: Araş. Gör. Murathan Kaya (Istanbul Kültür University)

© 2020 İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği (IDEA)